top of page

Kursi yang belum dipilih: 

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B13
B18
B23
B24
B19
B25
B9
B10
B15
B20
B26
B21
B27
B11
B16
B17
B22
B28
B29
B1
B12
B14
Apabila tempat duduk telah sesuai, pilih YA untuk melanjutkan atau TIDAK untuk memilih tempat duduk
YA
TIDAK
bottom of page